Unieke abonnementsformule

Al uw vragen beantwoord voor een vaste prijs

Blijf steeds op de hoogte van het laatste btw-nieuws

Neem deel aan onze klantenseminaries

Meer info

Nieuwsflash

Een Hongaarse btw-plichtige onderneming heeft zonder zich voor de btw te hebben geregistreerd, goederen verkocht via twee internetsites. Ingevolge een controle vordert de Hongaarse fiscus de btw op deze verkopen.

Volgens het Hof van Cassatie volgt uit de artikelen 9,10 en 11 Wbtw niet dat bij een overdracht van een algemeenheid van goederen of van een bedrijfsafdeling, de wettelijke fictie van de voortzetting, door de overnemer, van de persoon van de overdrager zich zou uitstrekken tot goederen en of dien

In principe aanvaarden de lidstaten dat als bij een vrijgestelde intracommunautaire levering het vervoer wordt verricht door of voor rekening van de leverancier, de IC-levering wordt opgesplitst in eerst een intracommunautaire overbrenging door de leverancier die vervolgens in de lidstaat van a

Artikel 39, § 1, 4° Wbtw stelt vrij van btw: de leveringen van goederen aan een niet in de Gemeenschap gevestigde reiziger, die deze goederen in België in bezit neemt en ze in zijn persoonlijke bagage uitvoert naar een plaats buiten de Gemeenschap uiterlijk op het einde van de derde maand volgend

Met het KB van 23 april 2018 erkent de minister de volgende elektronische platformen voor de toepassing van de bijzondere regeling voor de deeleconomie: