Circulaire over verlenging tijdelijke btw-verlaging warmtepompen

Gepubliceerd op 17 maart 2024

Vanaf 1 april 2022 tot en met 31 december 2023 gold voor woningen die nog geen 10 jaar oud zijn een tijdelijke btw-verlaging voor het (gelijkgestelde) werk in onroerende staat dat bestaat uit de levering met plaatsing van:

  • fotovoltaïsche zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
  • thermische zonnepanelen en zonneboilers in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen;
  • warmtepompen in, op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Deze tijdelijke maatregel werd ingevoerd door het KB dd. 27.03.2022. De fiscus publiceerde zijn commentaar op deze maatregel in een FAQ dd. 15.06.2022.

Met het KB van 27 juni 2022 lijnde de wetgever voormelde tijdelijke btw-verlaging met betrekking tot warmtepompen nauwkeuriger af. De zogenoemde ‘hybride’ warmtepompen functioneren niet volledige autonoom maar wel binnen een geïntegreerd verwarmingssysteem waarbij naast de warmtepomp nog gebruik wordt gemaakt van ‘traditionele’ verwarmingstechnieken die in principe gebruik maken van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Daarom werden deze uitdrukkelijk van het gunsttarief uitgesloten, en dit vanaf 1 juli 2022.

De fiscus becommentarieerde deze regeling nog uitvoerig in zijn circulaire 2023/C/45 van 20 april 2023.

Met de programmawet van 22 december 2023 (BS 29.12.2023) werd deze tijdelijke btw-verlaging met een jaar verlengd (tot 31.12.2024), maar enkel voor de levering met plaatsing van warmtepompen. De fiscus benadrukt in een nieuwe circulaire dat de bepalingen uit de voormelde circulaire 2023/C/45 van 20 april 2023 hierop van toepassing blijven.

Het verlaagde btw-tarief van 6% blijft uiteraard van toepassing op de levering met plaatsing van een zonnepaneleninstallatie, een zonneboilerinstallatie of een warmtepomp op of in een woning die meer dan tien jaar oud is (rubriek XXXI, tabel A KB 20).


Fisconetplus, circulaire 2024/C/21, 14 maart 2024


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?