Btw-tools

Vaste btw-adviseur van +1000 ondernemingen en vzw’s | diverse abonnementsformules voor accountants en fiscale adviseurs | handige hulpmiddelen: online opleidingen, btw-tools en leertesten | pragmatisch btw-advies van ervaren btw-experts

Wat houden onze
btw-tools in?

Met de hulp van onze btw- tools krijg je door het beantwoorden van simpele vragen onmiddellijk een antwoord op je btw-vraag. We vertellen je niet alleen de btw-behandeling, maar ook de roosters van de btw-aangifte, de rapporteringsverplichtingen, de verplichte factuurvermeldingen en andere aandachtspunten. Onze tools bevatten ook nuttige links en documenten die je kan raadplegen of downloaden voor gebruik. Onze tools worden continu uitgebreid met nieuwe onderwerpen.

De tools die momenteel in ontwikkeling zijn alsook hun geplande “go-live datum” kan je onderaan op deze pagina terugvinden.

 Heb je zelf een suggestie voor een bepaald onderwerp? Aarzel dan niet om ons te contacteren via mail of telefonisch.

Gratis tools

Tools uitgaande handelingen

Goederen: verkoop van goederen B2B (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling, factuurvermeldingen, rapporteringsverplichtingen en aandachtspunten bij de verkoop van handelsgoederen in B2B context door een in België gevestigde btw-plichtige. De tool behandelt enerzijds situaties waarbij een Belgische koper verzendt vanuit zijn eigen stock in België, vanuit stock in andere EU-lidstaten (vb. Duitsland, Frankrijk, Nederland …) of vanuit eigen stock buiten het EU-btw-gebied (vb. UK, Zwitserland …). Daarnaast analyseert de tool ook de btw-behandeling en verwerking van de aankoop- en de verkoop bij zogenaamde kettingverkopen waarbij de goederen rechtstreeks van bij de leverancier naar de klant worden getransporteerd. De tool geeft ook telkens aanbevelingen, tips of de mogelijkheid om nuttige documenten te downloaden (vb. een template van een bestemmingsdocument, een invoerdocument met uitleg, een lijst met douanekantoren, een link naar een database met tarieven in andere EU-lidstaten …).

Goederen: verkoop van goederen B2C (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling, factuurvermeldingen, rapporteringsverplichtingen (gewone aangifte, OSS, IOSS) en aandachtspunten bij de verkoop van handelsgoederen in B2C context (onder andere typische webshopverkopen). De tool behandelt enerzijds situaties waarbij een Belgische koper verzendt vanuit zijn eigen stock in België, vanuit stock in andere EU-lidstaten (vb. Duitsland, Frankrijk, Nederland …) of vanuit eigen stock buiten het EU-btw-gebied (vb. UK, Zwitserland …). Daarnaast kan je via deze tool ook situaties analyseren waarbij goederen door een leverancier vanuit zijn stock in België, andere EU-lidstaten of buiten de EU rechtstreeks naar jouw kopers worden verzonden (zogenaamde “dropshipping”).

Diensten en goederen: levering van voeding, restaurant en cateringdiensten (status “live”)

Deze tool analyseert of een levering in België kwalificeert als een restaurant/cateringdienst of als een levering van voeding/drank. Na het beantwoorden van een aantal simpele vragen vertelt deze tool jou de btw-behandeling (toepasselijke btw-tarief) en ontvang je een overzicht van de btw-verplichtingen (GKS, btw-bonnetjes, dagboek van ontvangsten, factuur …).

Diensten: verhuur onroerend goed (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling voor de terbeschikkingstelling of verhuur van diverse type onroerende goederen in B2B en B2C context (kantoorruimte, opslagruimte, werkruimte, praktijkruimte, gemeubelde logies, woning, onverhard terrein …). De tool analyseert of er al dan niet btw kan of moet worden aangerekend en zo ja, welk btw-tarief dan moet worden toegepast. Ook factuurvermeldingen (indien van toepassing), btw-rapporteringsverplichtingen en andere aandachtspunten worden vermeld.

Diensten: diensten van uitvoerende artiesten (status “live”)

Deze tool analyseert de btw-behandeling van prestaties van artiesten (o.a. muzikanten, fotomodellen, dj …). Na het beantwoorden van enkele vragen krijg je als resultaat de btw-behandeling (met andere woorden of de prestatie is vrijgesteld van btw, btw verlegd, onderworpen aan 6% of 21%) en wat de bijhorende rapporteringsverplichtingen zijn.

Diensten: werken aan onroerende goederen in de buurlanden (status “live”)

Deze tool analyseert de btw-verplichtingen van Belgische aannemers die werken doen aan onroerende goederen in de omringende landen (Nederland, Frankrijk, Luxemburg) voor zowel belastingplichtige (B2B) als niet-belastingplichtige (B2C klanten). De tool geeft als resultaat of je al dan niet lokale btw moet aanrekenen, of een lokale btw-registratie verplicht is en welke rapporteringsverplichtingen daarbij komen kijken. De tool vertelt je ook hoe facturen van onderaannemers eruit zullen zien en hoe de aankoop of overbrenging van materialen moet behandeld worden.

Diensten: elektronische diensten (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling en rapporteringsverplichtingen voor elektronische diensten (vb. software, webinars on demand …) aan zowel belastingplichtige (B2B) als niet-belastingplichtige (B2C klanten) gevestigd in België, andere EU-lidstaten (vb. Duitsland, Frankrijk) of buiten de EU. De tool geeft als resultaat hoe je je factuur moet opstellen, hoe je deze moet rapporteren en op welk manier je eventuele btw in andere EU-lidstaten kan afdragen.

Diensten: logistieke diensten (opslag en goederentransport) (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling, factuurvermeldingen en rapporteringsverplichtingen voor logistieke diensten (vb. transport, opslag) aan zowel belastingplichtige (B2B) als niet-belastingplichtige (B2C klanten) gevestigd in België, andere EU-lidstaten (vb. Duitsland, Frankrijk) of buiten de EU. 

Diensten: intellectuele diensten (adviseurs, ingenieurs, accountants) (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling, factuurvermeldingen en rapportering van intellectuele adviesdiensten (adviseurs, raadgevers, ingenieurs, accountants) door een in België gevestigde dienstverlener.

Diensten: werken aan onroerende goederen in België (Geplande go-live: 15-09-2024)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling, factuurvermeldingen en rapporteringsverplichtingen voor werken aan onroerende goederen in België gefactureerd aan zowel belastingplichtige (B2B) als niet-belastingplichtige (B2C klanten).

Tools inkomende handelingen

Goederen: aankoop landvoertuigen (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling en rapporteringsverplichtingen (btw/douane) wanneer landvoertuigen worden aangekocht in België, in andere EU-lidstaten (vb. Duitsland) en in niet-EU landen (vb. UK) door in België gevestigde kopers (niet wederverkopers van vervoermiddelen).

Goederen: aankoop diverse goederen (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling en rapportering voor diverse inkomende goederen met afleveradres België (geen handelsgoederen).

Goederen: aankoop handelsgoederen (Geplande go-live: 15-09-2024)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling en rapportering voor de aankoop van handelsgoederen die worden afgeleverd in België of die door de leverancier rechtstreeks worden afgeleverd bij de klant (kettingverkopen).

Diensten: aankoop diverse diensten (status “live”)

Deze tool geeft als resultaat de btw-behandeling en rapportering van diverse inkomende diensten (vb. reclame, opleidingen, verzekeringen, restaurantkosten, lease wagens, schoonmaak kantoren, catering, software,…). We houden ook rekening met de aftrekbeperkingen.

Heb je graag toegang tot de btw-tools?

Wil jij ook altijd on the spot btw-advies over diverse onderwerpen?
Huidige instapprijs voor 12 maanden onbeperkt gebruik: € 500,00 excl. btw voor abonnees. € 950,00 excl. btw voor niet-abonnees.
Activeer dan je toegang tot btw-tools: