Minister verduidelijkt btw-regels voor opladen wagen in België door buitenlandse btw-plichtige

Gepubliceerd op 23 maart 2024

De levering van stroom afgenomen via een laadpaal door een btw-plichtige van wie de hoofdactiviteit niet bestaat uit de wederverkoop van stroom, vindt voor de btw plaats waar de afnemer het effectieve gebruik en verbruik van de elektriciteit heeft (artikel 14bis, a) Wbtw). De minister bevestigt dat dit de plaats is waar de stroom opgeladen wordt. Dit standpunt werd unaniem aangenomen door het btw-comité (118de vergadering dd. 19.04.2021) en overgenomen door de fiscus in zijn circulaire 2021/C/113 dd. 20.12.2021.

Als een Luxemburgse onderneming een bedrijfswagen ter beschikking stelt van een werknemer die in België woont, en die laatste laadt de wagen op aan een oplaadpunt in België, dan vindt de levering van de stroom plaats in België.

Wordt de brandstof gefactureerd aan de Luxemburgse onderneming, dan moet de leverancier volgens de minister een factuur uitreiken met Belgische btw. De minister verwijst naar een mogelijke verlegging van heffing van die Belgische btw ingevolge artikel 51, § 2, 1ste lid, 5° Wbtw. Maar die verwijzing is technisch gezien niet altijd correct. Op een levering van stroom in België door een buitenlandse leverancier aan een afnemer die een Belgisch btw-nummer heeft, moet ingevolge artikel 51, § 2, 6° Wbtw de Belgische btw steeds worden verlegd, zelfs als die afnemer geen periodieke btw-aangifte indient. De fiscus maakte diezelfde fout in voormelde circulaire. Voor deze specifieke verlegging is het voldoende dat de afnemer een BE-btw-nummer heeft, voor die onder 5° is bijkomend vereist dat de afnemer wel gehouden is tot het indienen van de Belgische periodieke btw-aangifte.

Als in het voorbeeld van de vraagsteller de Luxemburgse onderneming in België niet voor de btw is geregistreerd, dan kan die onderneming de door de leverancier aangerekende Belgische btw terugvragen (ten belope van haar recht op aftrek) via VAT-refund.


Vr. & Antw. Kamer, 2023-2024, 55-127, 25 januari 2024, vraag nr. 1821, J. Arens, 20 december 2023


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?