Uitbreiding verlaagde btw afbraak- en heropbouw naar woningen bestemd voor verhuur aan particulieren

Gepubliceerd op 21 maart 2024

Omwille van budgettaire redenen besliste de regering eind 2023 om het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van woningen grondig te beperken (Van Peteghem, nieuwsbericht dd. 13.10.2023). Verkopen van na afbraak heropgerichte woningen kunnen, behoudens die welke voor de overgangsregeling in aanmerking komen, sinds 1 januari 2024 dit verlaagd btw-tarief niet meer genieten.

Enkel de afbraak- en heroprichtingswerken die aan de bouwheer worden gefactureerd, kunnen dit verlaagd tarief nog genieten, in heel België, maar enkel als aan de sociale voorwaarden is voldaan: enige en hoofdzakelijk eigen woning van maximum 200 m² met domiciliëringsvereiste (dus enkel voor bouwheren natuurlijke persoon), of woningen die op lange termijn zijn bestemd voor de sociale verhuur (aan of via een sociaal verhuurkantoor).

De regering heeft nu beslist om de toepassing van dit verlaagd btw-tarief opnieuw uit te breiden. Het zal ook van toepassing zijn op de afbraak- en heroprichtingswerken die worden verricht voor de bouwheer (natuurlijke persoon, rechtspersoon, …) die de woning bestemt voor verhuur aan particulieren. Ook hier zal het verlaagd btw-tarief afhankelijk zijn van het naleven van sociale voorwaarden, met name:

  • maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
  • enkel woningen gebruikt als hoofdverblijfplaats;
  • verhuur voor minstens 15 jaar aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders.

Uit de berichtgeving van de minister blijkt niet vanaf wanneer deze uitbreiding in werking treedt, of dat dit retroactief zou gebeuren met ingang van 1 januari 2024 zodat sindsdien reeds aangerekende btw tegen het tarief van 21% nog geregulariseerd zou kunnen worden.


Vanpeteghem.belgium.be, nieuwsbericht 20 maart 2024


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?