Nog steeds geen akkoord over het VIDA-voorstel

Published on 14 May 2024

Zoals verwacht heeft de Ecofin Raad vandaag geen akkoord bereikt over het VIDA-voorstel (VAT in a Digital Age). Het al vaker aangehaalde probleem situeert zich in het voorstel om digitale platformen die diensten van verhuur op korte termijn van accommodatie en personenvervoer faciliteren, als commissionair te beschouwen waardoor zij de btw op de via hen gefaciliteerde diensten moeten aangeven en afdragen.

Estland blijft zich verzetten tegen dit deel van het onder het Belgische voorzitterschap aangepaste voorstel. Met de twee andere delen, de verplichte digitale rapportering van intracommunautaire handelingen en het nemen van maatregelen om voor ondernemingen btw-registraties in andere lidstaten dan die van vestiging zo veel als kan te vermijden, is Estland het wel eens.

De Commissie heeft steeds vastgehouden aan de visie dat de drie delen samen of niet worden aangenomen. Maar van bij de lancering van het voorstel eind 2022 hebben we al aangegeven dat het deel over de platformeconomie een akkoord over het geheel uiterst moeilijk zou maken. Estland is ook voorstander om dat deel uit het VIDA-voorstel te halen zodat het akkoord over de twee andere delen al kan worden geformaliseerd.

Minister Van Peteghem wil nog steeds een akkoord bereiken binnen de Raad tegen het einde van het Belgische voorzitterschap en houdt, net zoals de Commissie, ook na deze Raad nog vast aan het standpunt dat de drie delen als één geheel moeten worden gestemd.

Estland schuift als voorstel tot akkoord nog een opt-in naar voor, wat betekent dat elke lidstaat vrijwillig moet kunnen kiezen of ze voor die platformen het commissionairsprincipe zullen toepassen. Maar zowel de Commissie als minister Van Peteghem hebben tijdens de Raad aangegeven hier geen voorstander van te zijn.


Would you like to access our news items?

Existing customer?

New customer?