Zomerfaciliteiten aangiften 2015

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Ook dit jaar staat de fiscus toe dat ingevolge de zomervakantie bepaalde aangiften en opgaven later worden ingediend dan wettelijk voorzien.
Voor de btw-aangiften gelden de volgende indieningsdata:
 

maandaangifte voor de handelingen van juni 2015: in te dienen uiterlijk 10 augustus 2015
maandaangifte voor de handelingen van juli 2015: in te dienen uiterlijk 10 september 2015
kwartaalaangifte voor de handelingen van het 2de kwartaal 2015: in te dienen uiterlijk 10 augustus 2015

 
Voor de betalingen van de verschuldigde btw wordt geen uitstel verleend. In geval van laattijdige betaling worden nalatigheidsinteresten opgelegd. Deze worden echter van ambtswege kwijtgescholden onder bepaalde voorwaarden.
​Voor de intracommunautaire listing gelden de volgende indieningsdata:
 

maandopgave voor de intracommunautaire handelingen van juni 2015: in te dienen uiterlijk 10 augustus 2015
maandopgave voor de intracommunautaire handelingen van juli 2015: in te dienen uiterlijk 10 september 2015
kwartaalopgave voor de intracommunautaire handelingen van het 2de kwartaal 2015: in te dienen uiterlijk 10 augustus 2015

 
De zomerfaciliteiten zijn niet van toepassing voor de indiening van de MOSS-aangifte (bijzondere regeling voor onder meer langs elektronische weg verrichte diensten) voor de handelingen van het 2de kwartaal 2015.
www.financiën.belgium.be, 19 juni 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?