Zal België op de valreep van zijn voorzitterschap van de Europese Raad er alsnog in slagen de lidstaten unaniem hun akkoord te laten geven over het ViDA-pakket?

Gepubliceerd op 19 juni 2024

Tijdens de ECOFIN-Raad (Europese Raad van de Ministers van Financiën) van 14 mei 2024 slaagde het Belgische voorzitterschap er niet in om onder de lidstaten een unaniem akkoord te verkrijgen over het ViDA-voorstel van de Europese Commissie.

Over de verplichte digitale rapportering vanaf 1 juli 2030 van de intracommunautaire handelingen zijn de lidstaten het blijkbaar wel eens. Ook over de verschillende maatregelen die ervoor moeten zorgen dat er minder situaties zullen zijn waarbij btw-plichtigen die in een lidstaat gevestigd zijn, in een andere lidstaat een btw-nummer moeten hebben en daar aangiften moeten indienen (uitbreiding van de handelingen die onder de OSS-regeling gerapporteerd kunnen worden, meer gevallen waar de btw verlegd kan of moet worden naar de afnemer, enzovoort).

Maar over de derde pijler, het ‘deemed supplier regime’ (DSR), waarbij de digitale platformen die diensten van verhuur op korte termijn van accommodatie en personenvervoer over de weg faciliteren, als commissionair zullen worden beschouwd, en dus zullen moeten instaan voor het innen en doorstorten van de over deze diensten verschuldigde btw, werd geen unanimiteit bereikt.

Officieel is het Estland die zich tegen deze maatregel blijft verzetten. Dat Bolt, een zeer bekend platform dat onder meer diensten van personenvervoer over de weg faciliteert, in de Estse hoofdstad Tallinn is gevestigd, zal daar niet vreemd aan zijn. De Estse minister van financiën vreest onder meer dat deze nieuwe regel zal leiden tot een verhoging van de kost voor de consument, wat kan leiden tot minder consumptie en dus minder ontvangsten, en tot een mogelijke nadelige positie van een EU-platform ten aanzien van een platform dat buiten de EU is gevestigd.

Volgens een bron dicht bij de onderhandelingen, heeft Estland zijn verzet tegen die maatregel nog niet opgeheven. Daarom voert België als voorzitter van de Raad nog steeds bilaterale gesprekken met Estland om te proberen hen alsnog te overtuigen hun akkoord te geven over het hele ViDA-pakket. Voorlopig blijft Estland vasthouden aan een zogenaamde ‘opt-in’ clausule, wat betekent dat elke lidstaat zelf zou kunnen kiezen of  deze maatregel wel of niet wordt toegepast. Maar noch België, noch de Europese Commissie zijn hier voorstander van.

Ondertussen zijn ook de gesprekken lopende om enkele Europese topfuncties toe te wijzen. Zo is de Estse premier in de running om de nieuwe ‘hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken’ te worden. Misschien dat de toewijzing van deze functie ervoor kan zorgen dat Estland zijn verzet tegen de DSR-pijler van het ViDA-pakket alsnog opgeeft.

Nog even wachten dus op de ECOFIN-Raad van nu vrijdag 21 juni 2024.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?