Wijzigingen aan btw-forfaits ingevolge coronamaatregelen

Gepubliceerd op 6 juli 2020

In het kader van de overheidsmaatregelen in de strijd tegen de coronacrisis laat de fiscus weten voor het tweede kwartaal 2020 de volgende steunmaatregelen te nemen voor btw-plichtigen van wie de omzet onder één van de volgende forfaitaire regelingen wordt vastgesteld.

Kappers – aanpassing aantal typehandelingen (F05)
Voor kappers wordt de omzet van de patroon onder de forfaitaire regeling berekend op basis van een typeprijs die wordt vermenigvuldigd met een forfaitair vastgesteld aantal typediensten. Voor de btw-aangifte over het tweede kwartaal 2020 wordt dat aantal typediensten als volgt verminderd:

heren:                 543 in plaats van 1140;
dames:               254 in plaats van 534.

Foornijveraars – verlaging minimum standgelden (F19)
Ingevolge de door de overheid genomen maatregelen hebben de foornijveraars tijdens het 2de kwartaal van 2020 geen enkele activiteit kunnen uitoefenen. Zij moeten in de regel een nihil btw-aangifte indienen voor het 2de kwartaal 2020.
Als de heropening van de kermissen zoals voorzien kan doorgaan op 1 augustus 2020, moet op het berekeningsblad voor het 3de kwartaal 2020 voor vermaak- of spektakelinrichtingen opgesteld op kermissen en jaarmarkten, het forfaitair vastgelegd minimum per kwartaal van 850 euro (Kader I, A. en Kader III, A.) vervangen worden door 560 euro.

FOD Financiën, nieuwsbericht, 3 juli 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?