Vrijstellingsregeling kleine onderneming vanaf 1 juli 2021: aanvraag indienen voor 10 juni

Gepubliceerd op 16 april 2021

Btw-plichtigen die periodieke btw-aangiftes indienen en van wie de jaaromzet van 2020 niet meer bedraagt dan 25.000 euro, zullen in principe in de loop van de maand mei 2021 een brief ‘Toepassing van de btw-vrijstellingsregeling’ ontvangen in hun documenten op Myminfin. Degenen die aan de voorwaarden van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen voldoen en vanaf 1 juli 2021 er naar willen overschakelen, moeten de keuzeverklaring bij die brief indienen voor 10 juni 2021 bij het voor hen bevoegde team beheer.
De toepassing van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen is niet verplicht.

FOD Financiën, bericht, 15 april 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?