Vrijstelling voor beheer van kredieten door overdrager van verzekeringsportefeuille

Gepubliceerd op 25 april 2018

Het verlenen van en de bemiddeling inzake kredieten, en ook het beheer van kredieten door degene die ze heeft verleend, is vrijgesteld van btw door artikel 44, § 3, 5° Wbtw.
Voormelde diensten inzake beheer van kredieten zijn volgens de fiscus: het geheel van de handelingen die worden verricht nadat een krediet wordt verstrekt en die bestaan uit materiële en administratieve handelingen (onder meer: het opvolgen van de aflossingen, het verzorgen van de communicatie met de kredietnemer, archivering en rapportering van gegevens) die de goede uitvoering van handeling inzake kredietverstrekking beogen, waarbij de persoon aan wie die taken inzake beheer van kredieten worden toevertrouwd geen risico’s op zich neemt die inherent zijn aan de handeling inzake kredietverstrekking (zelfs indien deze contractueel verantwoordelijk is voor zijn fouten en vergissingen ten aanzien van zijn opdrachtgever).
Deze diensten van beheer zijn dus enkel vrijgesteld indien ze worden verricht door de btw-plichtige die het krediet heeft verleend.
De fiscus aanvaardt dat deze vrijstelling ook van toepassing is als de btw-plichtige na (een deel van) zijn kredietportefeuille te hebben overgedragen, wel belast blijft met het beheer van die overgedragen kredieten.
Deze vrijstelling is niet van toepassing als deze diensten van beheer (al dan niet na overdracht) worden uitbesteed aan een derde.
De fiscus verduidelijkt nog dat als deze diensten van beheer verricht worden voor een btw-plichtige afnemer, de plaats van die dienst bepaald wordt op basis van de B2B-hoofdregel, dus daar waar de afnemer de zetel van zijn bedrijfsuitoefening heeft gevestigd (of waar hij een vaste inrichting heeft als die dienst voor die inrichting wordt verricht).

Fisconetplus, circulaire nr. 49, 24 april 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?