Vrijstelling paramedische beroepen: geen toegeving voor osteopaten

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het nieuwe artikel 44, § 1 Wbtw (1/1/2016) voorziet in een btw-vrijstelling voor de diensten die de volgende personen verrichten in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid:

​artsen, tandartsen en kinesitherapeuten (met uitzondering van de ingrepen met een esthetisch karakter waarvoor geen tegemoetkoming van het RIZIV is voorzien);
vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen;
beoefenaars van een erkend en gereglementeerd paramedisch beroep met betrekking tot hun diensten van paramedische aard die zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Wat betreft de acupuncturisten en homeopaten heeft de fiscus reeds haar standpunt gepubliceerd (klik hier​).
Voor osteopaten wordt diezelfde zienswijze doorgetrokken. De vrijstelling voor paramedische beroepen is niet van toepassing aangezien osteopathie geen erkend paramedisch beroep is.
Voor zover de ‘osteopaat’ houder is van een diploma van arts of kinesitherapeut, zijn de door hem verrichte prestaties van osteopathie​ wel vrijgesteld van btw.
Beslissing 14 juli 2016 (niet gepubliceerd)


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?