Vrijstelling kostendelende vereniging zelfs al is minderheid van de leden btw-plichtige met recht op aftrek

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De dienst voorafgaande beslissingen aanvaardt de vrijstelling van artikel 44, § 2, 1°bis Wbtw voor kostendelende vereniging voor zover de meerderheid van de leden vrijgestelde btw-plichtigen zijn.
 
Indien minder dan de helft van de leden toch btw-plichtigen met recht op aftrek zijn, blijft de vrijstelling van toepassing.
 
Voorafgaande beslissing nr. 2011.208 van 21 juni 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?