Vrijstelling kleine ondernemingen naar 25.000 euro?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Op de Ecofin vergadering van 22 januari 2013, heeft de Raad van de Europese Ministers van financiën België toegestaan om de drempel voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen tijdelijk op te trekken naar 25.000 euro, en dit tot en met 31 december 2015, of indien daarvoor een richtlijn in werking zou treden die de drempels voor de vrijstellingsregeling zou wijzigen, tot de datum van inwerkingtreding van die richtlijn.
De regering moet wel nog een akkoord bereiken over de invoering van deze regeling en de datum waarop ze in werking zou treden. Momenteel wordt 1 juli 2013 als inwerkingtreding naar voor geschoven.
Het is dus wachten op de wijzigingen aan het KB nr. 19 welke uitvoering aan deze vrijstellingsregeling geeft, en eventueel aan artikel 56, § 2 Wbtw. Het is te verwachten dat nog bepaalde sectoren van deze vrijstellingsregeling uitgesloten zullen worden, zoals horecazaken die voor meer dan 10% van hun omzet halen uit het verstrekken van spijzen voor verbruik ter plaatse, en dus vanaf 2014 een geregistreerd kassasysteem zullen moeten gebruiken.
Persbericht Ecofin, vergadering 3215, 22 februari 2013
Persbericht Minister Vanackere, 1 februari 2013


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?