Vrijstelling gezinsvoorlichting voor diensten door erkende klinische orthopedagogen

Gepubliceerd op 15 december 2016

Met de wet van 4 april 2014 tot de regeling van de geestelijke  gezondheidszorgberoepen in België, worden de beroepen van klinische psycholoog en klinische orhopedagoog toegevoegd aan het KB nr. 78 inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Dit betekent dat alleen de houders van een erkenning uitgereikt door  de Minister van Volksgezondheid, onder de voorwaarden bepaald in dat KB nr. 78, het beroep van klinische psycholoog of klinische orhopedagoog mogen uitoefenen.
Onder uitoefening van de klinische orthopedagogiek wordt verstaan: het, in een wetenschappelijk referentiekader van de klinische orthopedagogiek, gebruikelijk verrichten van autonome handelingen die de preventie, het onderzoek en het opsporen van problemen in verband met de opvoeding, het gedrag, de ontwikkeling of de scholing bij personen tot doel hebben en de behandeling of de begeleiding van die personen.
Dit mag niet worden verward met de orthopedagoog. Die evalueert de integratiemogelijkheden van een persoon met een intellectuele, fysieke of sociale beperking of handicap. Zijn doelgroep is het in de ontwikkeling bedreigde kind, de adolescent of de gehandicapte persoon. De klinische orthopedagoog stelt een behandelplan op, doet de opvolging ervan en de evaluatie om nadien verbeteringsacties voor te stellen. Hij/zij kan raad geven bij het maken van een keuze van mogelijke interventies of de communicatie van de acties die alle betrokkenen kunnen stellen om het remediëringsproces te bevorderen.
De fiscus aanvaardt nu dat de diensten die worden verricht door klinische orthopedagogen van de btw zijn vrijgesteld als diensten inzake gezinsvoorlichting (artikel 44, § 2, 5° Wbtw), op voorwaarde dat voldaan is aan de erkenning als klinisch orthopedagoog.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 130.812, 23 november 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?