Voorschotfacturen en btw: verdwijnt definitieve regeling 2015 definitief?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt kondigt aan dat zijn kabinet de in 2013 door de vorige regering gewijzigde regels inzake de opeisbaarheid van btw, en dus de verwerking van de facturen in de btw-aangifte, zal herevalueren. Die nieuwe regeling die ondertussen al tot 1 juli 2015 is uitgesteld, werd zowel bij ondernemers als boekhouders op veel onbegrip onthaald, zowel wat het nut als de praktische haalbaarheid ervan betreft. Volgens de minister zal een nieuwe regeling in overleg met de verschillende sectoren worden uitgewerkt. Het ziet er dus naar uit dat de definitieve regeling voor voorschotfacturen vanaf 2015, ook definitief zal verdwijnen.
Persbericht Minister Van Overtveldt


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?