Volgens rulingcommissie geen btw op overdracht verzekeringsonderneming waar ook andere diensten dan cliënteel worden overgedragen

Gepubliceerd op 16 juni 2019

Artikel 44, § 2, 13° Wbtw stelt vrij van btw:

de levering van goederen die uitsluitend ten behoeve van een door artikel 44 Wbtw vrijgestelde activiteit werden aangewend als voor al deze goederen geen recht op aftrek is genoten;
de overdracht van een cliënteel of het verlenen van rechten op een cliënteel, dat betrekking heeft op een op grond van artikel 44 Wbtw vrijgestelde activiteit;
de levering van goederen waarvan de verkrijging of de bestemming het voorwerp heeft uitgemaakt van een uitsluiting van het recht op aftrek overeenkomstig artikel 45, § 3 Wbtw.

Wanneer een voor handelingen inzake verzekeringen vrijgestelde btw-plichtige, zijn cliënteel van deze activiteit overdraagt of daarop rechten verleent, dan is voormelde vrijstelling daarop van toepassing.
De overdracht van zo’n btw-plichtige van zijn gehele activiteit (knowhow, personeel, lopende contracten, enzovoort), kan enkel de toepassing van de artikelen 11 en 20 Wbtw genieten, als de overnemer de btw die over deze overdracht verschuldigd zou zijn, geheel of gedeeltelijk kan aftrekken. In heel wat gevallen van overdrachten van verzekeringskantoren kunnen voormelde artikels niet toegepast worden omdat de overnemers vaak geen recht op btw-aftrek hebben.
En in principe vallen de andere overdrachten dan het cliënteel, niet onder de vrijstelling van voormeld artikel 44, § 2, 13° Wbtw.
Dus zij bij een overdracht van een algemeenheid van een verzekeringskantoor, waar ook knowhow en nog andere diensten dan cliënteel inbegrepen zijn, steeds btw verschuldigd zijn.
Maar volgens de rulingcommissie was het niet de bedoeling van de Europese, noch de Belgische wetgever, om in een strikte lezing van dit artikel, btw te heffen als een verzekeringsonderneming andere diensten dan het cliënteel overdraagt in het kader van een fusie. Het is maar de vraag of de rulingcommissie datzelfde standpunt zal aanhouden als die overdracht van diensten niet beschouwd kan worden als de overdracht van een algemeenheid of van een tak van werkzaamheid.

Fisconeptlus, voorafgaande beslissing nr. 2018.0890, 27 november 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?