Volgens de minister werden geen strengere richtlijnen uitgevaardigd voor toestaan afbetalingsplan btw-schulden

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Btw-plichtigen die door omstandigheden niet aan de verplichting hun btw-schulden te betalen kunnen voldoen mogen altijd uitstel van betaling vragen via een gemotiveerd verzoek aan de bevoegde ontvanger. Het blijft een gunst die in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. Elk dossier wordt individueel onderzocht en er wordt rekening gehouden met alle feitelijke omstandigheden.
Volgens de minister werden er recentelijk geen strengere richtlijnen ter zake uitgevaardigd.
Kamercommissie​ Financiën, 2014-2015, COM074, Vraag nr. 1753, C. Van Cauter, 28 januari 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?