Verlaagd tarief van 6% voor schoolgebouwen ook voor containerklassen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Op 1 januari 2016 werd een verlaagd btw-tarief van 6% ingevoerd voor schoolgebouwen (rubriek XL van de tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20).​
In haar beslissing nr. E.T.129.073 van 27 januari 2016, verduidelijkte de fiscus wat onder het begrip ‘schoolgebouwen’ moet worden verstaan. Behalve het gebouw zelf vallen hier ook onder: de afsluitingen, de (overdekte) speelplaats met inbegrip van de toestellen voor sport en vermaak die zijn ingelijfd bij de grond, het sportterrein, de fietsenstalling, de parking, de toegangsweg, de serre enz. die deel uitmaken van het terrein waarop het schoolgebouw is opgericht.
In een nieuwe beslissing stelt de fiscus dat ook de verkoop of de verhuur van modulaire klasunits (voor zover er geen btw-vrijstelling van toepassing is) voormeld verlaagd btw-tarief van 6 % kunnen genieten.
Onder modulaire klasunits moet voor de toepassing van dit verlaagd tarief worden verstaan:

​demonteerbare en/of verplaatsbare lokalen
die bestaan uit geprefabriceerde cellen (containers welke bij plaatsing gewoonlijk worden samengevoegd);
die worden verkocht of verhuurd om hoofdzakelijk te worden gebruikt voor het school- of universitair onderwijs dat op grond van artikel 44, § 2, 4°, a) Wbtw is vrijgesteld
die worden geplaatst op het terrein van de onderwijsinstelling die de klasunits koopt of huurt.

Het is daarbij niet van belang of deze klasunits door of voor rekening van de verkoper of verhuurder worden geplaatst. Zo kan bijvoorbeeld de levering van niet-geïnstalleerde modulaire klasunits aan een school het btw-tarief van 6 % genieten, wanneer die school de aangekochte klasunits laat plaatsen door een andere btw-plichtige dan de verkoper.
De loutere plaatsing van de modulaire klasunits door een aannemer kan eveneens het voormelde verlaagd btw-tarief van 6 % genieten.
Fisconetplus, beslissing nr. E.T. 129.882, 9 mei 2016​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?