Verkoop van goederen uit privévermogen kan onderdeel van btw-activiteit zijn

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Een btw-plichtige natuurlijke persoon koopt 7 percelen grond aan waarvan hij er twee in zijn privévermogen behoudt. Vervolgens laat hij op de gronden een winkelcentrum bouwen dat hij vervolgens als btw-plichtige verkoopt met btw. Over de vijf percelen die in zijn bedrijfsvermogen zijn opgenomen rekent hij ook btw aan, maar niet over de twee andere percelen. Dit in de redenering dat hij hier handelt als particulier en niet als btw-plichtige.
Volgens de Sloveense fiscus moet er ook over de verkoop van die twee percelen grond btw aangerekend worden.
Volgens het Hof wijzen de volgende elementen er op dat Kezić​ voor de verkoop als btw-plichtige heeft gehandeld en niet louter ter uitoefening van zijn eigendomsrecht:

de zeven stukken grond werden binnen een relatief korte periode heeft gekocht (tussen 1998 en 2002);
die percelen grond tesamen​ hebben was een noodzakelijke voorwaarde voor het bouwen van een winkelcentrum (gestart in mei 2003);
dat de verkoper werkzaamheden voor een kostprijs van meer dan € 48.000 heeft uitgevoerd om die twee aan het privévermogen toegewezen percelen bouwrijp te maken.​

HvJ, C-331/14, Trgovina Prizma (Petar Kezić) , 9 juli 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?