Verhoging vrijstellingsdrempel naar € 25.000

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Alhoewel er nog geen formele machtiging is gegeven door de Europese Raad om de vrijstellingsdrempel voor kleine ondernemingen op te trekken tot € 25.000, publiceert de fiscus al een FAQ met betrekking tot deze drempelverhoging en de overgang van de gewone of forfaitaire regeling naar de vrijstellingsregeling.
Btw-plichtigen van wie de omzet in 2015 de € 25.000 niet overschrijdt, komen in principe in aanmerking voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen vanaf 1 juli 2016. Maar zij kunnen reeds naar de vrijstellingsregeling overschakelen op 1 januari 2016 wanneer ze het daartoe voorziene formulier invullen en opsturen naar hun bevoegd btw-controlekantoor uiterlijk tegen 15 december 2015.
Klik hier voor het formulier.
Klik hier voor de FAQ.
FOD Financiën, bericht 2 december 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?