Verhoging vrijstellingsdrempel € 25.000 gepubliceerd in B.S.

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Belgisch Staatsblad van 17 december 2015 publiceert de wet van 6 december 2015 met betrekking tot de verhoging​ van de drempel voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen naar € 25.000. Deze nieuwe regeling geldt met ingang vanaf 1/1/2016 (KB van 18 december 2015 – B.S. 24 december 2015).
België heeft van de Europese Raad een goedkeuring gekregen om deze drempel te hanteren tot 31 december 2018 (Uitvoeringsbesluit van de Raad van 10 december 2015).
Het KB nr. 19 voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen werd ondertussen ook aangepast door het KB van 18 december 2015 (B.S. 28 december 2015)
De fiscus publiceerde reeds een FAQ met betrekking tot de drempelverhoging (FOD Financiën, bericht 2 december 2015).
De belangrijkste wijziging aan de regeling, behalve de drempelverhoging van € 15.000 naar € 25.000, is dat de de btw-plichtige die tijdens een kalenderjaar onder deze omzetdrempel blijft, uitdrukkelijk zal moeten kiezen voor de vrijstellingsregeling vanaf 1 juli van het volgende jaar ipv automatisch vanaf die datum aan de vrijstellingsgregeling onderworpen te worden.
Btw-plichtigen die op basis van de omzet van 2015 reeds vanaf 1 januari 2016 de vrijstellingsregeling wilden toepassen, moesten hiervoor uiterlijk tegen 15 december 2015 een formulier ingediend hebben bij hun bevoegd btw-controlekantoor (zie onze mailing dd. 9 december 2015).


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?