Verhoging ouderdomsvereiste van vijf naar tien jaar voor verlaagd btw-tarief bij verbouwing woning

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Vanaf 1 januari 2016 verhoogt de regering de ouderdomsvereiste van de woning van vijf naar tien jaar voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen. Het KB hiervoor moet nog worden gepubliceerd. Woningen die in 2006 of vroeger voor het eerst in gebruik zijn genomen, zullen dus volgend jaar het verlaagd tarief voor verbouwingen kunnen genieten.
Woningen die voor het eerst in gebruik werden genomen in de periode 2007-2010 voldoen vandaag wel aan de ouderdomsvereiste van vijf jaar, maar vanaf volgend jaar niet aan de ouderdomsvereiste van 10 jaar. Voor deze woningen voorziet de fiscus op de valreep alsnog in een overgangsmaatregel waardoor verbouwingen aan deze woningen die in 2016 en 2017 zullen worden gefactureerd, toch nog het verlaagd tarief kunnen genieten.
Om deze overgangsregeling te kunnen toepassen moet:

de woning voor het eerst in gebruik genomen zijn tussen 1 januari 2007 en 31 december 2010;
aan alle voorwaarden van het verlaagd tarief voor verbouwingen voldaan zijn op 31 december 2015 (uitsluitend of hoofdzakelijk privébewoning, geen nieuwbouw, gefactureerd aan eindgebruiker, …);
als de werken:

niet vergunningsplichtig zijn en evenmin onder de meldingsplicht vallen, een overeenkomst worden afgesloten met de aannemer(s) waarin de werken gedetailleerd zijn opgenomen en die een vaste datum heeft, ten laatste op 31 december 2015;

wel vergunningsplichtig zijn of onder de meldingsplicht vallen, respectievelijk de stedenbouwkundige vergunning voor de werken aangevraagd zijn of het meldingsformulier voor de stedenbouwkundige meldingsplicht ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2015;

de factuur voor de werken uitgereikt worden uiterlijk op 31 december 2017.

Om aan voormelde overeenkomst een vaste datum te geven op uiterlijk 31 december 2015, kan:

de overeenkomst geregistreerd worden op een registratiekantoor uiterlijk op 31/12/2015;
de overeenkomst opgenomen worden in een notariële akte uiterlijk op 31/12/2015;
een kopie van de overeenkomst neergelegd worden op het bevoegde btw-controlekantoor tegen afgifte van een ontvangstbewijs uiterlijk op 24/12/2015;
een kopie van de overeenkomst aangetekend opgestuurd worden naar het bevoegde btw-controlekantoor tussen 24 en 31 december 2015.

Als voor de werken die vergunningsplichtig zijn of onder de meldingsplicht vallen geen overeenkomsten met vaste datum op uiterlijk 31 december 2015 zijn gesloten, dan kunnen enkel de in de vergunning of de melding opgenomen werken deze overgangsregeling genieten.
FOD Financiën, bericht 4 december 2015


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?