Verduidelijking afschaffing nihil-klantenlisting voor vrijgestelde kleine ondernemingen

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Met de Programmawet van 1 juli 2016 (B.S. dd. 4.7.2014) schaft de wetgever de verplichting af voor vrijgestelde kleine ondernemingen om de jaarlijkse klantenlisting in te dienen wanneer er in deze listing geen afnemers moeten worden vermeld (nihillisting).
Deze nieuwe bepaling gaat in op 1 juli 2016. Onduidelijkheid is er wanneer bv. een btw-plichtige vrijgestelde kleine onderneming per 1 juni 2016 de activiteiten stopzet. De jaarlijkse klantenlisting moet dan in principe binnen de drie maanden ingediend worden (dus uiterlijk 31 augustus 2016). Men zou dit dus kunnen interpreteren dat aangezien de nieuwe bepaling ingaat op 1 juli 2016, de listing niet meer moet worden ingediend wanneer er geen afnemers op vermeld moeten worden.
In een bericht op zijn website verduidelijkt de fiscus de voorwaarden om van deze nieuwe bepaling te kunnen genieten:

de btw-plichtige moet een vrijgestelde kleine onderneming zijn;
op de listing​ moeten geen afnemers vermeld worden (omdat ze geen Belgisch btw-nummer hebben of, indien wel, de jaarlijkse omzet met die klant niet meer bedraagt dan €250;
op 30 juni 2016 waren de activiteiten van de btw-plichtige nog niet stopgezet.

Dat betekent dat vrijgestelde kleine ondernemingen die hun activiteiten hebben stopgezet tussen 1 januari en 30 juni 2016, toch nog binnen de drie maand na die stopzetting hun jaarlijkse klantenlisting moeten indienen, ook al is het een nihillisting die nog tijdig kan ingediend worden na 30 juni 2016.
FOD Financiën, bericht 6 september 2016


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?