Verbouwing of vernieuwbouw bij uitbreiding: doorgang naar of afzonderlijk KI voor uitbreiding is niet relevant

Gepubliceerd op 17 mei 2017

De vergroting door toevoeging van nieuwe vertrekken en de uitbreiding van bestaande vertrekken kan als een verbouwing worden beschouwd in de zin van de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% op voorwaarde dat:

de oppervlakte van het oude gedeelte betekenisvol is ten aanzien van het nieuwe gedeelte (totale oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft na de werken is groter dan de helft van de totale oppervlakte na de werken);
de nieuwe gedeelten kunnen niet los functioneren van de bestaande maar vullen het aan en vormen er een geheel mee.

Gevraagd naar de toepasselijke herzieningstermijn op uitbreidingswerken stelt de minister dat het onderscheid tussen een nieuw gebouw (15 jaar) of een verbouwing (5 jaar) gebaseerd moet worden op feitelijkheden, zoals de vraag of de aanbouw al dan niet onafhankelijk kan functioneren.
Volgens de minister is het feit dat er geen afzonderlijk kadastraal inkomen wordt toegekend of dat een doorgang wordt gemaakt, niet doorslaggevend.
Kamercommissie Financiën, 2016-2017, COM 659, Vraag nr. 17976, L. Van Biesen, 10 mei 2017​


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?