Vanaf 2014 dan toch weer voorschotfactuur met btw in plaats van betalingsverzoek

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens de minister zullen btw-plichtigen vanaf 2014 opnieuw voorschotfacturen kunnen uitreiken met aanrekening van btw zonder dat deze btw onmiddellijk verschuldigd is. De leverancier zal de aangerekende btw pas moeten aangeven in de periode waarin hij de betaling heeft ontvangen, of uiterlijk bij de voltooiing van de prestatie.
Een betalingsverzoek zonder enige vermelding van btw zal niet meer nodig zijn, zoals dit nu wel het geval is tijdens de overgangsregeling in 2013. De reden hiervoor is dat onder de overgangsregeling voor 2013, de afnemer de btw vermeld op een voorschotfactuur nog steeds onmiddellijk kan recupereren, vóór de betaling of de voltooiing van de prestatie. Vanaf 2014 zal de afnemer de btw slechts kunnen recupereren wanneer hij de betaling heeft uitgevoerd of uiterlijk bij de voltooiing van de prestatie.
Kamercommissie Financiën, 24 april 2013, Vraag nr. 17099, V. Wouters


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?