Uitstel voor jaarlijkse klantenlisting tot 7 april 2014

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Omwille van de problemen die zich de afgelopen weken met Intervat hebben voorgedaan, verleent de administratie uitstel tot en met 7 april 2014 voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting.
FOD Financiën, persbericht 28 maart 2014


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?