Uitstel voor btw-heffing op Pro deo-vergoedingen van advocaten

Gepubliceerd op 27 maart 2017

Eind vorig jaar besliste de fiscus dat de Pro deo-vergoedingen van advocaten en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 april 2017 niet langer zouden kunnen genieten van het bijzonder btw-tarief van nul procent, met als gevolg dat advocaten en gerechtsdeurwaarders de btw die is begrepen in dergelijke ontvangen vergoedingen moeten aangeven en afdragen (beslissing nr. E.T. 131.005 van 23 december 2016). Die beslissing voorziet wel in een overgangsregeling: het nultarief mag worden toegepast op de ereloonstaten die uiterlijk op 31 maart 2017 worden opgemaakt, zelfs wanneer de betaling ervan gebeurt op een later tijdstip. De minister antwoordde in de Kamer dat de bijkomende praktische modaliteiten voor de toepassing van deze maatregel ook nog besproken zouden worden met de ordes van advocaten.
Op 17 maart 2017 liet de Orde van de Vlaamse Balies weten dat de bevoegde ministers akkoord waren om de budgetten voor de eerste en tweedelijnsbijstand met 21% te verhogen en dat de fiscus had beslist:

dat de vergoedingen die in 2017 worden uitbetaald in dossiers afgesloten tijdens de kruiscontroles 2015-2016 aan het bijzonder nultarief onderworpen blijven;
dat alle dossiers afgesloten tijdens de daaropvolgende kruiscontroles aan het normaal btw-tarief van 21 % worden onderworpen.

Maar volgens diezelfde orde besliste het kabinet van de minister van Financiën op 22 maart 2017, dat de invoering van het btw-tarief van 21 % op de juridische bijstand verdaagd wordt naar 1 september 2017. Volgens de Orde van de Vlaamse balies zijn advocaten ‘vooralsnog geen btw verschuldigd op de bedragen die zij vanaf 1 april 2017 ontvangen van de rechtzoekende’ en blijft voorlopig het bijzonder nultarief onverkort van toepassing tot en met 31 augustus 2017.
De fiscus heeft dit uitstel ondertussen bevestigd op haar website (klik hier voor de mededeling) en kondigt ook de publicatie van een administratieve commentaar hierover aan.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?