Uitstel voor btw-aangifte maart of eerste kwartaal 2021

Gepubliceerd op 16 april 2021

De fiscus verleent een uitstel voor het indienen van de btw-aangifte over de handelingen van de maand maart of het eerste kwartaal 2021 tot 3 mei 2021. Let wel, voor maandaangevers die hun btw-tegoeden maandelijks terugkrijgen (vergunninghouders en starters) wordt de teruggaaf van het btw-tegoed, na indiening van de btw-aangifte over de maand maart of het eerste kwartaal 2021, een maand later uitbetaald als die aangifte wordt ingediend na 24 april 2021. Voor btw-plichtigen die hun btw-tegoeden per kwartaal terugbetaald krijgen, heeft het uitstel voor de indiening van de aangifte geen invloed op het tijdstip van de terugbetaling.
Voor de betaling van de verschuldigde btw wordt geen uitstel verleend. Als zou blijken dat er tegen 20/4 onvoldoende btw werd betaald, zal een interest van 0,33% per maand automatisch worden toegepast op het openstaande tekort.
Voor het indienen van de intracommunautaire opgaven wordt geen uitstel verleend.

FOD Financiën, bericht, 16 april 2021


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?