Uitstel indienen aangiftes en IC-listing

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Naar jaarlijkse gewoonte is ook dit jaar de zomervakantieregeling van toepassing voor het indienen van de periodieke btw-aangiftes en de opgaves van de intracommunautaire handelingen voor wat betreft de handelingen van het tweede kwartaal 2011 en de maand juli 2011:

btw-aangifte/IC-opgave 2de kwartaal 2011: uiterste indieningsdatum is 10 augustus ipv 20 juli 2011
btw-aangifte/IC-opgave juni 2011: uiterste indieningsdatum is 10 augustus ipv 20 juli 2011
btw-aangifte/IC-opgave juli 2011: uiterste indieningsdatum is 9 september ipv 20 augustus 2011

Betalingen van verschuldigde btw-bedragen moeten wel gebeuren volgens de normale date, resepctievelijk 20 juli en 20 augustus 2011. Bij niet-betaling (of te weinig) worden interesten aangerekend, tenzij de btw-plichtige aan de voorwaarden voldoet voor opheffing van deze interesten (meer info op het lokaal btw-controlekantoor).
Bron: www.minfin.fgov.be, zomerfaciliteiten voor de btw-plichtige


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?