Uitstel btw-verplichtingen ingevolge coronacrisis

Gepubliceerd op 18 maart 2020

Door de problemen ingevolge de verspreiding van het coronavirus voorzag de fiscus op het vlak van btw al in de mogelijkheid om de volgende steunmaatregelen te vragen:

betalingsfaciliteiten;
vrijstelling van nalatigheidsinteresten;
kwijtschelding van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen)​.

Vandaag laat de fiscus ook nog bijkomende maatregelen weten inzake een versoepeling van de belangrijkste btw-verplichtingen. Ondernemingen kunnen dus zowel onderstaande als bovenstaande maatregelen genieten.
 
Periodieke btw-aangifte en intracommunautaire opgave

aangifte/opgave februari 2020, in te dienen 20 maart 2020: uitstel tot 6 april 2020;
aangifte/opgave maart 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020;
aangifte/opgave eerste kwartaal 2020, in te dienen 20 april 2020: uitstel tot 7 mei 2020.

Voor btw-plichtigen die in hun aangifte van maart of het eerste kwartaal 2020 hun btw-tegoed voor betaling terugvragen en die deze aangifte indienen ten laatste op 7 mei 2020, zal die terugbetaling in principe geen vertraging oplopen.
 
Maandelijkse btw-teruggaaf
Starters of vergunninghouders die hun btw-tegoed maandelijks willen terugkrijgen, moeten hun btw-aangifte indienen uiterlijk de vierentwintigste van de maand volgend op de aangifteperiode (bv. btw-aangifte over februari 2020 moet dan ingediend zijn uiterlijk op 24 maart 2020).
 
Betaling btw
De fiscus verleent automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de btw zonder dat er boetes of interesten verschuldigd worden.

aangifte februari 2020, te betalen tegen 20 maart 2020: uitstel tot 20 mei 2020;
aangifte maart 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020;
aangifte eerste kwartaal 2020, te betalen tegen 20 april 2020: uitstel tot 20 juni 2020.

 
Jaarlijkse klantenlisting

voor de klantenlisting over het jaar 2019 wordt de indieningstermijn verlengd tot 30 april 2020;
let op, bij een stopzetting van de btw-activiteit wordt de indieningstermijn met een maand verlengd, dus ten laatste op het einde van de vierde maand na het stopzetten van de btw activiteit.

 
FOD Financiën, bericht 18 maart 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?