Uitstel betaling btw mogelijk indien getroffen door fipronilcrisis

Gepubliceerd op 16 oktober 2017

Ondernemingen die door de Fipronilcrisis van augustus 2017 tijdelijke financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen inzake btw en bedrijfsvoorheffing de volgende steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën:

betalingsfaciliteiten
vrijstelling van nalatigheidsinteresten
kwijtschelding van boeten voor niet betaling of laattijdige betaling (de andere boeten worden niet beoogd door de steunmaatregelen)​

Voor de btw biedt de steunmaatregel voor kwartaalindieners de mogelijkheid om voor de handelingen van het 3de kwartaal 2017 de betalingsperiode te verlengen.
Deze perioden kunnen verlengd worden in functie van de eventuele verdere ontwikkelingen van deze crisis. Voor maandindieners gaat het om de btw over de handelingen van de maanden juli tot en met september 2017.​
 
Meer info in de persmededeling van de fiscus.
FOD Financiën, persbericht, 24 augustus 2017


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?