Uitbreiding met productiehal die autonoom kan functioneren kan afzonderlijk met btw worden verkocht

Gepubliceerd op 1 juli 2018

Een onderneming wil naast haar bestaande bedrijfsgebouwen een nieuwe productiehal aanbouwen. Daarvoor moet een deel van de bestaande gebouwen afgebroken worden.
De nieuwe productiehal zal worden opgericht op grond die eigendom is van een andere partij, een verbonden onderneming. De nieuwe productiehal zal na haar oprichting verkocht worden aan een leasingmaatschappij die het vervolgens in leasing zal geven aan de onderneming. 
De nieuwe productiehal zal beschikken over een productieruimte, een verpakkingsruimte, een invrieslokaal, een opslagplaats voor de grondstoffen, een sanitaire ruimte, een bureel,… Ook zullen afzonderlijke nutsvoorzieningen aangesloten worden op het openbaar net. En zowel de oude gebouwen als de nieuwe productiehal zullen hun eigen nooduitgangen, ingangen en laad- en loskaden hebben, evenals hun eigen onthaalruimten en parkeerplaatsen.
Voor de verkoop aan de leasemaatschappij en de daaropvolgende lease aan de onderneming, is het noodzakelijk dat die productiehal als een nieuw gebouw voor btw kwalificeert. Daarvoor moet dus onderzocht worden of die productiehal autonoom kan functioneren of niet. Want in het laatste geval zal het enkel een uitbreiding zijn van een bestaand gebouw.
Voor de btw is een gebouw elk bouwwerk dat vast met de grond is verbonden (artikel 1, § 9 Wbtw). Er is geen twijfel dat de productiehal hieraan voldoet. 
Gelet op de eigen ruimten van de productiehal, de eigen nutsvoorzieningen en de eigen ingangen en dergelijke, beslist de rulingcommissie dat de productiehal autonoom en zelfstandig kan functioneren van de andere gedeelten. Ook bouwtechnisch zal de productiehal autonoom​ kunnen functioneren. Dat zowel de oude als nieuwe gebouwen vanuit functioneel oogpunt complementair aan elkaar zullen zijn, doet geen afbreuk aan de conclusie dat het duidelijk onderscheiden gebouwen zijn.
De overdracht van de productiehal, en de daaropvolgende lease, kunnen dus met toepassing van btw plaatsvinden.

Fisconetplus, voorafgaande beslissing nr. 2017.1030, 20 februari 2018


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?