Uitbreiding 6% voor verhuur deelfietsen naar autodelen deelsteps?

Gepubliceerd op 16 juni 2019

In 2016 aanvaardde minister Van Overtveldt, bij wijze van proef, de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor de verhuur van fietsen in het kader van een openbaar fietsensysteem dat een aanvulling vormt op het openbaar vervoer (klik hier voor meer info). Zijn opvolger, minister Decroo, antwoordt in de Kamer dat hij voor initiatieven inzake autodelen en deelsteps bereid is zijn administratie te laten onderzoeken of voormelde toegeving uitgebreid mag worden, rekening houdend met de concrete omstandigheden waaronder die initiatieven plaatsvinden.

Vr. & Antw. Kamer, 2018-2019, 54-184, 4 april 2019, vraag nr. 2602, J. Van den Bergh, 3 april 2019


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?