Uitbreiding 6% afbraak en heropbouw vanaf 1 juni 2024: nieuwe vereiste formulieren nog niet beschikbaar

Gepubliceerd op 18 juni 2024

Sinds 1 juni 2024 (Wet dd. 12.05.2024, BS 29.05.2024) is het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw uitgebreid naar de woningen die bestemd zijn om voor minstens 15 jaar te worden verhuurd:

  • als hoofdverblijfplaats aan particulieren;
  • aan of via (een beheersmandaat) andere erkende andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen met sociaal oogmerk dan sociale verhuurkantoren en door de bevoegde overheid inzake sociaal huisvestingsbeleid erkende maatschappijen voor sociale huisvesting.

Voor de eerste uitbreiding, de langdurende verhuur aan particulieren, is onder meer vereist dat de eigenaar-verhuurder een verklaring 111/5-1 juni 2024 indient. Dit formulier is momenteel nog niet beschikbaar op MyMinfin. De administratie laat weten binnenkort dit formulier op papier ter beschikking stellen. Van zodra dit formulier via MyMinfin kan worden ingediend, zal de fiscus hierover informeren.

Hetzelfde geldt voor de tweede uitbreiding. Daarvoor moet het formulier 111/2 worden aangepast. Dat zal dan het formulier 111/2-1 juni 2024 worden.

Uiteraard zal het tijdelijk niet kunnen indienen van deze formulieren voorafgaand aan het opeisbaar worden van de btw geen gevolgen hebben voor het kunnen toepassen van het verlaagd btw-tarief voor zover uiteraard de andere voorwaarden vervuld zijn.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?