Uitbouw voor plaatsing sauna uitgesloten van verlaagd tarief

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen die de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van sauna’s tot voorwerp hebben zijn uitgesloten van het verlaagd btw-tarief van 6%.
 
Ook het geheel van de inrichting inclusief het lokaal of het gebouw waarin de saunacabine zich bevindt, is van dit verlaagd tarief uitgesloten.
 
Bijgevolg is ook de uitbreiding van een woning met een ruimte waarin de sauna zal worden ondergebracht uitgesloten van het verlaagd tarief.
 
Bij een wijziging in gebruik van deze ruimte na een eerste aanwending die toevallig en van korte duur is en strijdig met de normale bestemming waarvoor het lokaal werd ontworpen, dan kan de administratie rekening houden met de daaropvolgende meer betekenisvolle aanwending.
 
Senaat, vraag nr. 5-4971, Tommelein, 23 december 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?