Tolerantieperiode indiening btw-aangifte (2013/05, 18 juni 2013)

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De laatste maanden ontstond heel wat verwarring over de administratieve tolerantie met betrekking tot de periode waarin de periodieke btw-aangifte kon worden ingediend zonder dat een boete verschuldigd is.
De minister bevestigt in zijn antwoord op een vraag van Veerle Wouters (Mondelinge vraag nr. 18466 van 10 juni 2013, Kamercommissie Financiën, Com 771) dat de administratie de boete voor het laattijdig indienen van de btw-aangifte niet vordert wanneer de btw-aangifte uiterlijk de tiende dag van de daaropvolgende maand wordt ingediend (bv. de btw-aangifte voor het 1ste kwartaal 2013, indiening uiterlijk 20 april 2013, kan tot 10 mei 2013 worden ingediend zonder dat een boete voor laattijdig indienen wordt opgelegd).
De tolerantie geldt enkel voor het indienen van de btw-aangifte, niet voor het betalen van de verschuldigde btw (in ons voorbeeld moet de eventuele verschuldigde btw uiterlijk op 20 april 2013 betaald zijn).
Indien een btw-tegoed in de btw-aangifte wordt teruggevraagd, doet u er nog steeds het best aan deze aangifte tijdig in te dienen. Enkel dan ben je zeker dat je op de lijst voor de btw-teruggaven van de betrokken periode wordt opgenomen.


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?