Toch herziening van afgetrokken btw onder Seeling doctrine?

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Volgens het Hof van Beroep te Antwerpen moet de btw-plichtige vennootschap die terecht de btw op de aankoop van een onroerend goed volledig heeft gerecupereerd ingevolge de toepassing van de Seeling-doctrine, vanaf het jaar 2007 jaarlijks de btw herzien die oorspronkelijk met betrekking tot het privé gebruikt gedeelte werd afgetrokken. Door de wijziging van artikel 19, § 1 Wbtw vanaf 7 januari 2007, waarbij privégebruik van een onroerend goed niet langer werd gelijkgesteld met een belastbare dienst, is volgens het Hof vanaf dan niet langer voldaan een het bestemmingsprincipe die het recht op aftrek rechtvaardigt.
Aangezien het gebouw slechts gedeeltelijk privé wordt gebruikt, dient de herziening jaarlijks via het systeem van 1/15 te worden verricht.
 
Opmerking: deze visie van het Hof is vatbaar voor kritiek. Artikel 19, § 1 is slechts een correctiemechanisme voor afgetrokken btw en kan niet als bestemmingsprincipe worden gehanteerd. Want dat zou betekenen dat voor btw verschuldigd vanaf 7 januari 2007 er geen aftrek meer kan zijn in dergelijke situatie aangezien er geen “btw-bestemming” meer is. Met als gevolg dat de btw niet aftrekbaar zou zijn op het privégebruikt gedeelte. Indien dit het geval zou zijn, dan was de invoering van artikel 45, § 1quinquies per 1/1/2011 niet nodig geweest, en die is net ingevoerd door Europa om de aftrek te vermijden. Voer voor discussie.
 
HvB Antwerpen, 28 juni 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?