Toch btw-aftrek voor inbouwtoestellen indien begrepen in verkoopprijs gebouw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Wanneer de verkoper van een gebouw opteert voor de toepassing van btw (toevallige btw-plichtige door optie) op de verkoop ervan of de vestiging, overdracht of wederoverdracht van een zakelijk recht erop, kan deze verkoper van de btw die hij op voormelde handeling verschuldigd is, de btw in aftrek te brengen die werd geheven van de handelingen die:

strekken of bijdragen tot de oprichting van het gebouw dat werd verkocht of waarop een zakelijk recht werd gevestigd,
die betrekking hebben op de verkrijging van dat gebouw,
rechtstreeks samenhangen met de overdracht van het gebouw of met de vestiging van het zakelijk recht.

De administratie aanvaardt nu dat de btw geheven van de levering van elektrische huishoudapparaten die blijvend aangehecht zijn aan het gebouw (inbouwapparatuur geïntegreerd in het keukenmeubilair) aftrekbaar is voor zover deze apparatuur samen met het gebouw wordt overgedragen en voor zover de waarde ervan begrepen wordt in de maatstaf van heffing van de levering van het gebouw of van de vestiging van het zakelijk recht. De blijvende aanhechting van de apparatuur aan het gebouw kan verricht zijn door de verkoper van de apparatuur, een belastingplichtige onderneming of de eigenaar van het gebouw.
In haar beslissing stelt de administratie dat toevallige btw-plichtigen door optie alsnog de btw geheven van in vorige alinea vermelde goederen kunnen recupereren voor het verstrijken van het derde kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarin het recht op aftrek is ontstaan. Zij moeten hiervoor een aanvraag indienen bij hun bevoegd lokaal btw-controlekantoor. Btw opgelopen vanaf 2011 kan dus mogelijks nog gerecupereerd worden. Voor een modelbrief voor de aanvraag tot de btw-teruggaaf, klik hier.
Fisconet, beslissing nr. E.T. 125.655 van 13 maart 2014


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?