Terbeschikkingstelling voetbalstadion is vrijgestelde onroerende verhuur

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

De tijdelijke terbeschikkingstelling van sportinstallaties door een gemeentebedrijf aan een sportclub met het oog op de organisatie van voetbalwedstrijden tijdens maximaal 18 dagen per sportseizoen is volgens de rechtbank een vrijgestelde onroerende verhuur.
 
Alle andere diensten die werden geleverd door het gemeentebedrijf (beheer van de parking, veiligheid tijdens de wedstrijden, onderhoud van het grasveld en aanpassing aan de normen ervan, het reinigen van de omgeving van het stadion na de wedstrijden, de terbeschikkingstelling van telefoonlijnen en ADSL en de bestelling van catering) zijn bijkomstige prestaties bij de passieve terbeschikkingstelling van de installaties tegen een vergoeding die verband houdt met het tijdsverloop.
 
De handeling dient dan ook beschouwd te worden als een door artikel 44, § 3, 2° Wbtw vrijgestelde onroerende verhuur waarvoor geen recht op aftrek bestaat.
 
Rb. Bergen, 12 mei 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?