VVPRbis en liquidatiereserves

Gepubliceerd op 7 maart 2024
Kijk hier

Inhoud

In dit seminarie (deze opleiding) komt aan bod: 

De verlaagde roerende voorheffing VVPRbis versus liquidatiereserves, de 2 manieren om de roerende voorheffing op dividenden van 30% te kunnen verminderen. De gelijkenissen en de fundamentele verschillen worden in detail toegelicht aan de hand ook van enkele concrete casussen.

  • VVPRbis: uitgebreide toelichting van het begrip, op welke aandelen dit kan worden toegepast,  welke vennootschappen kunnen hier gebruik van maken en wanneer men kan een dividend met verlaagde roerende voorheffing kan uitkeren, relevante rechtspraak en enkele specifieke casussen.
  • Liquidatiereserve: toelichting begrip, toepassingsgebied, welk bedrag hiervoor in aanmerking komt, de voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, de heffing van de roerende voorheffing, relevante rechtspraak en enkele specifieke casussen.
  • Vergelijkend: praktisch overzicht van de overeenkomsten en verschillen tussen VVPRbis en liquidatiereserve.

U kan de slides hieronder downloaden


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?