Verplichte kennisgeving werkelijk gebruik vanaf 1 januari 2023

Gepubliceerd op 24 januari 2023
Kijk hier

Sinds 1 januari 2023 zijn gemengde btw-plichtigen verplicht de fiscus te informeren als ze hun btw-aftrek (willen) uitoefenen via het werkelijk gebruik. Die verplichting tot voorafgaande kennisgeving werd opgenomen in de wet van 27 december 2021 (B.S. 31.12.2021). De modaliteiten van de regeling werden uitgewerkt in het KB van 26 oktober 2022 (B.S. 10.11.2022) en de fiscus publiceerde hierover enkele praktische richtlijnen (nieuwsbericht dd. 22.12.2022).


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?