Gemeubeld logies

Gepubliceerd op 20 januari 2023

We bespreken de regels inzake gemeubelde logies zoals die van toepassing is vanaf 1 juli 2022: de definitie en het verschil met onroerende verhuur, het recht op aftrek, de belastingplicht en de eventuele btw-herzieningen.

Gemeubelde logies is gedefinieerd in artikel 44§ 3, 2°, a van het btw-wetboek als:

“het verschaffen, voor een periode van minder dan drie maanden, van gemeubeld logies in hotels, motels en inrichtingen met een soortgelijke functie waar gewoonlijk aan betalende gasten onderdak wordt verleend voor een periode van minder dan drie maanden, tenzij die inrichtingen geen van de volgende nauw samenhangende diensten verrichten: instaan voor het fysiek onthaal van de gasten, de terbeschikkingstelling van huishoudlinnen en, wanneer het gemeubeld logies wordt verstrekt voor een periode van meer dan een week, de vervanging ervan tenminste eenmaal per week, en het dagelijks verschaffen van het ontbijt, door de exploitant van het logies of door een derde voor zijn rekening”.


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?