De kinesist

Gepubliceerd op 6 maart 2024
Kijk hier

Inhoud

In dit seminarie (deze opleiding) komt aan bod: 

De btw-regels van toepassing specifiek voor kinesisten, osteopaten, chiropractors en psychomotorische therapeuten. Voor algemene info rond de btw-regels voor medische beroepen, verwijzen wij naar de opleiding ‘De medische beroepen – algemeen’. In de algemene opleiding worden onder andere de factureringsplicht, de opeisbaarheid van btw, recht op aftrek btw, samenwerkingsverbanden en dergelijke besproken.

  • De personele en materiële voorwaarde voor de toepassing van de btw-vrijstelling.
  • Kinesist: toelichting wat begrepen moet worden onder ‘therapeutisch doel’, enkele voorbeelden die hierdoor al dan niet beoogd worden en de wijze waarop het doel moet beoordeeld worden. Komt ook aan bod: de regels van toepassing op de verkoop van producten zoals braces etc.
  • Toepassing van de btw-vrijstelling voor osteopaat, chiropractor en psychomotorisch therapeut, met voorbeeld van handeling zonder therapeutisch doel.
  • Toelichting enkele specifieke handelingen zoals de stand-by/wachtvergoeding, no-show fee, geven van voordrachten, …

U kan de twee set slides hieronder downloaden


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?