Actua juni-september 2023 (met ITAA-punten)

Gepubliceerd op 17 oktober 2023

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens de maanden juni, juli, augustus en september van 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

 1. Intracommunautaire verwervingen – nietaangegeven – materiële voorwaarde
 2. Geestrijke dranken – publiciteit
 3. Toevallige btw-plichtige – vruchtgebruik – 97,5%-regel
 4. Exploitatie van automaten – Gemengde btw-plicht
 5. Overdracht van een verhuurd gebouw
 6. Bestuurdersvennootschap – tantième – voorschot
 7. Restaurantdienst – maaltijden voor spelers sportclub
 8. Winstpremie voor werknemers doorrekening binnen de groep ondernemingen
 9. Bewaringstermijn – verlenging naar 10 jaar
 10. Overdracht handelszaak – verhuur gebouw aan overnemer
 11. Gasflessen – niet-tijdig terugzenden – schadevergoeding
 12. Kunstwerk – IC-verwerving – niet-aftrekbare btw – aankoopprijs
 13. Fiscale visitatie – toestemming om lokalen te betreden
 14. Permanente btw-verlaging elektriciteit, aardgas en warmte
 15. Onroerende handelingen aan privéwoning – studentenkoten
 16. Afbraak en heropbouw – tijdsverloop tussen de werken
 17. Teveel afgedragen btw – onrechtmatige verrijking
 18. Teveel afgedragen btw – vervaltermijn
 19. Dochtervennootschap – loonwerk voor moedervennootschap
 20. Verjaringstermijn – aanpassing vanaf 1 januari 2023
 21. Garageregister – detailing van wagens
 22. Uitvoer – termijn uitvoer
 23. Diensten met betrekking tot invoer van goederen
 24. Maatschappelijk werk – tuinonderhoud – sociale huisvestingsmaatschappij
 25. Afbraak en heropbouw – tijdelijke btwverlaging – verlenging

De slides (download mogelijk):


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?