Actua januari 2023 (met ITAA-punten)

Gepubliceerd op 2 februari 2023

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens januari 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

1.6% afbraak en heropbouw | significant gebouw

2.6% afbraak en heropbouw | ingebruikname als bedrijfsmiddel voor verhuur

3.6% tarief renovatie | Verbouwing vs. vernieuwbouw

4.Kasticket, tankticket of onvolledige factuur | recht op aftrek

5.Verhuur buitenlands onroerend goed | berekening bijzonder verhoudingsgetal

6.Aftrek o.b.v. werkelijk gebruik | bijkomende info btw-aangifte

7.Elektronische kasregisters en geregistreerde kassa | voorwaarden voor vervanging dagboek van ontvangsten

8.Handelaarsplaten | verlenging aanvragen uiterlijk 28 februari 2023

9.Geregistreerde kassa | boete voor niet bewaren briefjes bestelling die pas bij afrekening in GKS worden ingetikt

10.Levering aan particulieren | teruggaaf te veel betaalde btw

11.Vereffening klant | teruggaaf oninbare vordering

12.Faillissement klant | datum ontstaan recht op teruggaaf

13.Verjaring btw-tegoed | termijn

14.Rapporteringsplicht platformen en cross border audits | omzetting DAC-7

De slides (download mogelijk):


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?