Actua december 2023 (met ITAA-punten)

Gepubliceerd op 30 januari 2024

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens december 2023.

Bekijk hier de video.

De onderwerpen:

 • Aftrek
  • Algemeen verhoudingsgetal – Voorafgaandelijke kennisgeving – Meedelen verhoudingsgetallen
  • Werkelijk gebruik – Meldingsplicht – Meedelen bijkomende gegevens
 • Belastbare handeling
  • Inhouding erelonen artsen door ziekenhuizen
 • Btw-ketting
 • Btw-plicht
  • Maatschappen en feitelijke verenigingen
  • Toevallige btw-plichtige door optie – Verkoop nieuw gebouw/zakelijk recht
 • Controlemaatregelen
  • Bewaringstermijn – verlenging naar 10 jaar – Bedrijfsmiddelentabel
 • Forfaitaire btw-plicht
 • GKS
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Landbouwregeling
 • Plaats van de dienst
  • Productie van erotische chatsessies
 • Schuldenaar
  • Verlegging van heffing – Artikel 20bis KB 1
  • Verlegging van heffing – Artikel 20ter KB 1
 • Tarief
  • Afbraak en heropbouw 
  • Warmtepompen, zonnepanelen en zonneboilers
  • Geneesmiddelen
  • Instelling met sociaal oogmerk
  • Dagopvang
 • Teruggaaf
  • Creditnota
 • Verplichtingen
  • Meldingsplicht betalingsdienstaanbieder – Artikel 26quater KB 1
  • Meldingsplicht betalingsdienstaanbieder – KB 44
 • Vrijstelling
  • Btw-entrepot

De slides (download mogelijk):


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?