Actua april 2023 (met ITAA-punten)

Gepubliceerd op 16 mei 2023
Kijk hier

In deze aflevering bespreken we de belangrijkste btw-wijzigingen tijdens april 2023.

De onderwerpen:

  1. Btw-ketting | schulden, tegoeden, teruggaaf, vervangende aangifte, indieningstermijn, vraag om inlichtingen
  2. Dagontvangstenboek | digitale vorm
  3. Btw-aangifte Q1.2023 voor forfaitaire caféhouders
  4. Herziening sale- and leaseback gebouw | Mydibel
  5. Historische btw-aftrek bij verbouwing | herzieningstermijn
  6. Bijzonder verhoudingsgetal | tolerantie en afronding
  7. Kennisgeving btw-schuld | tijdstip
  8. Nalatigheidsinterest | tegoed btw-rekening-courant
  9. Bouw en renovatie van instellingen met enkel dagopvang | voorontwerp van wet

De slides (download mogelijk):


Heb je graag toegang tot Taxflix?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?