SWIFT-diensten tussen banken (uitwisseling elektronische berichten) niet vrijgesteld van btw

Gepubliceerd op 24 oktober 2016

Het Hof van Justitie heeft op 28 juli beslist dat de btw-vrijstelling voor handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito’s, rekening-courantverkeer, betalingen, overmakingen, aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren niet geldt voor elektronische berichtendiensten voor financiële instellingen (SWIFT).
Bron: www.curia.eu, C-350/10, Nordea Pankki Suomi, 28 juli 2011


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?