Soms 6% voor facings voor tanden

Gepubliceerd op 14 juli 2020

Facings voor tanden (stukjes in porselein of kunststof om verkleuring, spleetjes, afgebroken of te kleine tand, enzovoort te verhelpen – ook veneers of facetten genoemd) zijn in België in principe onderworpen aan 21% btw. Maar in sommige gevallen is het verlaagd btw-tarief van 6% voorzien in rubriek XXIII, 2 van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 (kunsttanden en dergelijke) van toepassing. Enkel als vóór de plaatsing van de facings een deel van de tanden moet worden bijgewerkt (i.e. elke behandeling waarbij een deel van het glazuur van de tanden wordt verwijderd), dan gaat het volgens de fiscus om kunsttanden en dergelijke waarop het verlaagd tarief van toepassing is.
Het is degene die de btw hierop aan de Staat verschuldigd is, die het bewijs moet leveren dat voormelde voorwaarde vervuld is. Die bestemming van de facings moet blijken uit de wijze waarop ze te koop worden aangeboden (de verpakking, de reclame die rond het product wordt gevoerd, …).
Voor het verlaagd btw-tarief speelt het geen rol of de facings gebruikt worden in het kader van ingrepen of behandelingen met een therapeutisch of reconstructief doel, dan wel om louter esthetische redenen.

Fisconetplus, circulaire nr. 2020/C/98, 13 juli 2020


Heb je graag toegang tot de nieuwsberichten?

Bestaande klant?

Nieuwe klant?